Uw privacy is belangrijk voor Arcus Zuid Projectontwikkeling; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze privacyverklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website van Villa Parc Arcen, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van deze site verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld middels een brochure aanvraag of het downloaden van de prijslijst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arcuszuid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Diverse marketingdoeleinden.

Uitwisseling van persoonlijke gegevens

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van informatie

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@arcuszuid.nl.

Retentie

Wij bewaren u persoonsgegevens zolang als het nodig is om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen via info@arcuszuid.nl. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies en andere technieken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Lees hier ons cookiebeleid!

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V., kunt u een e-mail sturen naar info@arcuszuid.nl. U kunt ook contact met ons opnemen op:

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V.
Dorpstraat 98
6438 JX Oirsbeek
Nederland

T. +31 (0)46 411 3290
E. info@arcuszuid.nl

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en eventueel andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Deze pagina is voor het laatste aangepast op 10 februari 2022.