Kenmerken Prairie stijl 1
Kenmerken Prairie stijl 2
Kenmerken Prairie stijl 3

Prairie stijl

De Prairie stijl is geïntroduceerd in het artikel dat Frank Lloyd Wright publiceerde in het Ladies’ Home Journal. In deze herkenbare stijl ontwierp hij talloze landhuizen.

Eigenlijk is de Prairie stijl een nostalgische uiting.  Het merendeel van de woningen uitgevoerd in deze stijl staat in veel Amerikaanse voorsteden. Deze vorm van architectuur kent veel verwantschap met de in Nederland meer bekende bouwstijlen van de jaren ’30, de Haagsche School en het werk van architect Dudok.

De samengestelde volumes in diverse vormen, worden bij elkaar gehouden door verschillende dakvlakken. Deze volumes worden benadrukt door een horizontale belijning die zo min mogelijk wordt doorbroken. De sterke relatie tussen interieur en exterieur zorgt voor harmonie met de omgeving.