Kenmerken Classicistische stijl 1
Kenmerken Classicistische stijl 2
Kenmerken Classicistische stijl 3

Classicistische stijl

De classicistische stijl, ook wel ‘Hollands Classicisme’ genoemd, past een vormentaal toe die teruggrijpt naar de klassieke oudheid. Het werk van Andrea Paladio vormt hierbij een belangrijke inspiratiebron. Proportionele verhoudingen, symmetrie en hiërarchie bepalen de opbouw van de woningen. Verrijking vindt plaats door het toevoegen van klassieke expressiemiddelen zoals timpanen, fontons, pilasters, kroonlijsten en ornamenten.

De Hollandse karakteristiek is zichtbaar door de bakstenen materialisering van de gevel en de gebakken pannen. De strikte interpretatie van de klassieke bouworden geeft de gebouwen een statige en imposante uitstraling.